در ذیل معرفی این سامانه که براساس ساختار جامعه آنلاین برای دوره های آموزش بازاریابی با تدریس دکتر پرویز درگی در هتل آسمان اصفهان برگزار شد، کاربردهای شبکه های اجتماعی اختصاصی در کسب و کارهای آموزشی توضیح داده شده است.

Pin It on Pinterest