مقاله سمیه جلیلی در روزنامه نسل فردا – چرا نباید یک مشتری بد باشیم؟

مقاله سمیه جلیلی در روزنامه نسل فردا – چرا نباید یک مشتری بد باشیم؟

اغلب ما در جایگاه مدیر یک کسب و کار ، به خوبی آموخته‌ایم که مشتری مداری کنیم و شعار «مشتری رئیس ماست» را آویزه گوشمان کرده‌ایم. به کارمندان نیز تاکید می‌کنیم که ناز مشتری را بخرند و به خواست و رضایت او توجه ویژه داشته باشند و تا می‌توانند برای ارائه خدمات عالی و رضایت...

Pin It on Pinterest