ارائه سمیه جلیلی در چهارمین گردهمایی سالانه چارگون درباره نقش رسانه های اجتماعی در ارتباط با مشتریان

بخشی از ارائه سمیه جلیلی در چهارمین گردهمایی سالانه چارگون درباره نقش رسانه های اجتماعی در ارتباط با مشتریان و سیاست های برندینگ و بازاریابی و طرح های اختصاصی روابط عمومی...

Pin It on Pinterest