بخشی از ارائه سمیه جلیلی در چهارمین گردهمایی سالانه چارگون درباره نقش رسانه های اجتماعی در ارتباط با مشتریان و سیاست های برندینگ و بازاریابی و طرح های اختصاصی روابط عمومی چارگون

Pin It on Pinterest