ویدئوی معرفی کمپین 11ایران در هفتمین همایش کاربردپذیری در ادامه می آید.

این ارائه کوتاه در بخشی از هفتمین همایش کاربردپذیری کمپین 11 ایران معرفی شد. این کمپین یک حرکت فرهنگی است که تلاش می کند فضای فکری جامعه را برای حضور 11 درصد جمعیت ایران را که شامل افراد معلول و توانیاب است آماده کند.

 

Pin It on Pinterest