مبارزات حق رای زنان در انگلستان، پنجاه سال تلاش مدنی

مبارزات حق رای زنان در انگلستان، پنجاه سال تلاش مدنی

فرآیند دموکراسی و حضور اجتماعی زنان شامل سال‌ها مبارزه و تلاش مدنی پرفراز و ‌نشیب بوده است. تاریخ مبارزات حق رای زنان از جالب ترین آنهاست. در بریتانیا در سال ۱۲۶۵، نخستین انتخابات مجلس برگزار شد اما فقط مردان زمین‌دار حق رای داشتند. در...

Pin It on Pinterest