نبایدهای رسانه‌های اجتماعی

نبایدهای رسانه‌های اجتماعی

دانستن آنچه نباید انجام دهید، برای حضور قدرتمند در فضای آنلاین، به همان اندازه اهمیت دارد که بدانید چه کارهایی باید انجام دهید. در اینجا پنج اشتباه مهم ذکر خواهد شد که در فضای اینترنت، تاثیر منفی بر کسب و کار و شخصیت فردی شما خواهد داشت و می توان از آن به عنوان...
راهنمای تازه کارها در تعیین استراتژی رسانه های اجتماعی

راهنمای تازه کارها در تعیین استراتژی رسانه های اجتماعی

امروزه نادیده گرفتن شبکه های اجتماعی برای کسب و کارها خیلی گران تمام می شود. تدوین استراتژی درست موفقیت در رسانه های اجتماعی را ایجاد می کند و اینجا موارد در تعیین استراتژی رسانه های اجتماعی مطرح می شود . دانش ناقص و ناکافی از چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی،...
اصول اولیه برای فروش از طریق رسانه‌های اجتماعی

اصول اولیه برای فروش از طریق رسانه‌های اجتماعی

مباحث زیادی درباره ارزش «رسانه های اجتماعی» در کسب و کار، مطرح شده است و اغلب بر پتانسیل بالای آنها به عنوان ابزار قدرتمندی برای فروش تاکید می شود، زیرا امکان ارتباط با تعداد زیادی از افراد، برای فروشندگان و صاحبان کسب و کار،مانند یک معدن طلا است. این هیجان زیاد،...

Pin It on Pinterest